Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 194/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2021
 

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp

HCM - TG - 52 - 2021

Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:      Luồng hàng hải Soài Rạp

Tên báo hiệu:          Phao báo hiệu hàng hải số “6”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao số “6” 10017’34,2”N 106054’48,5”E 10017’30,5”N 106054’55,0”E

Căn cứ Báo cáo số 689/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 18/7/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành khắc phục sự cố phao báo hiệu hàng hải số “6” trên luồng hàng hải Soài Rạp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “6” luồng hàng hải Soài Rạp đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính, như sau:

 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;
 1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “6”, màu trắng;
 • Tầm nhìn địa lý: 1,5 ÷ 1,8 hải lý;
 • Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý;
 1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

Thông báo hàng hải số        /TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/7/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

Về việc tàu KHANG ANH 189 bị chìm trên vùng biển

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng ra/vào và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn