Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi họat động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” tại cảng PVGAS Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi họat động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” tại cảng PVGAS Vũng Tàu.

VTU – TG – 93 – 2015.

- Vùng biển:       Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng:       Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

- Tên báo hiệu: “M1”, “M2”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“M1” 10°31’48,16”N 107°01’17,39”E 10°31’44,46”N 107°01’23,89”E
“M2” 10°32’00,17”N 107°01’28,54”E 10°31’56,47”N 107°01’35,04”E

Căn cứ văn bản số 1829/KVT-KCTV ngày 08/12/2015 của Công ty Chế biến khí Vũng Tàu về việc phục hồi hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” tại cảng PVGAS Vũng Tàu trên luồng Vũng Tàu Thị Vải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” tại cảng PVGAS Vũng Tàu đã được phục hồi hoạt động đúng theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 188/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/10/2015 không còn hiệu lực./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Quy Nhơn

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a