Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 253/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 16 tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải

VTU – TG – 61 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“0” 10°17’00,4”N 107°04’56,2”E 10°16’56,7”N 107°05’02,6”E

Căn cứ Văn bản số 1183/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 16/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải; Báo cáo tọa độ số 1504/BCP-XNKSHHMN ngày 16/11/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “0” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đã được phục hồi hoạt động với các đặc tính như sau:

  • Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.
  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:                   5,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:               Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

- Dấu hiệu đỉnh:      Một hình cầu màu đỏ;

- Số hiệu:                Kẻ số “0”, màu đen;

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A” chu kỳ 6,0 giây.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông báo hàng hải số 204/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/10/2019 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT1 trên luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công Nạo vét luồng cửa Hà Tiên