Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phương tiện thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phương tiện thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải

VTU  –  25 – 2017.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ văn bản 86/17/CTV-TQLNV ngày 23/6/2017 của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải về việc công bố thông báo hàng hải dự án thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Thị Vải sẽ tiến hành hoạt động thi công nạo vét duy tu bến cảng tổng hợp Thị Vải, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ khu vực thi công bến cảng tổng hợp Thị Vải có tọa độ sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
ST4 10034’20,1” N 107’01’13,2” E 10034’16,4” N 107’01’19,6” E
ST8 10034’36,2” N 107’01’24,3” E 10034’32,5” N 107’01’30,7” E
A1 10034’40,7” N 107’01’23,4” E 10034’37,0” N 107’01’29,8” E
A2 10034’20,3” N 107’01’09,4” E 10034’16,6” N 107’01’15,8” E
  1. Thời gian thi công: từ ngày 24/6/2017 đến ngày 30/7/2017
  2. Danh sách phương tiện thi công:
STT Loại thiết bị thi công Số đăng ký
1 Tàu ngoạm gầu dây SG 6015
2 Tàu ngoạm gầu dây ĐNa 0630
3 Tàu chở bùn SG 7946
4 Tàu chở bùn HP 4378
5 Tàu chở bùn HP 3469
6 Tàu kéo LA 03803

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải qua khu vực thi công có tọa độ và phương tiện thi công có đặc điểm nhận dạng nêu trên cần tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ từ phao số “21” đến Vàm Ô Môn

Về độ sâu khu nước trước cảng công ty TNHH VARD Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P1″, “P2″ phục vụ thi công công trình cầu cảng 30.000DWT-giai đoạn 1 thuộc dự án Cảng Tân cảng Hiệp Phước

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu