Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

BTN – 08 – 2016

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 22/TSAE.16 ngày 15/9/2016 của Liên đội Nông Lâm Ngư TNXP Trường Sơn về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo, Liên đội Nông Lâm Ngư TNXP Trường Sơn tiến hành thực hiện công tác nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận chi tiết như sau:

  1. Thời gian thi công: từ ngày 25/9/2016 đến 31/12/2016.
  2. Phương tiện thi công gồm:

02 sà lan xáng cạp:

  • Tên phương tiện: Hiệp Thành Vân số HKĐC: LA-07019.
  • Tên phương tiện: SLMB số HKĐC: SG-2424.

01 tàu kéo:                                                  số HKĐC: KG-57239.

02 Pontoon chở thải:

  • Tên phương tiện: SL Công trình số HKĐC: SG-3200.
  • Tên phương tiện: SL Công trình số HKĐC: SG-7447.

Khu vực nạo vét: Khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” báo hiệu khu vực thi công trục vớt tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu cảng Vĩnh Tân – tỉnh Bình Thuận.

Độ sâu vùng nước trước cầu Cảng Đầm Môn – tỉnh Khánh Hòa