Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 13 – 2014

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 181/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 23/3/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc phương tiện thuỷ bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 23/3/2014 tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, nằm bên trái luồng và ngoài luồng hàng hải xẩy ra sự cố làm phương tiện thuỷ bị chìm và một số người bị rớt xuống biển.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải trong vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh chú ý đi cách xa khu vực có phương tiện thuỷ bị chìm ở trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành lai dắt tàu Trung Nguyên 05 ra khỏi vị trí mắc cạn trên luồng Định An – Cần Thơ

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Vũng Tàu

Hoàn thành giải tỏa đáy cá lấn chiếm luồng hàng hải Sông Tiền

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LC”, “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (đoạn luồng chung) năm 2019.

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.