Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu với tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – 38 – 2016.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1136/BC-XNKSHHMN ngày 17/10/2016 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam kèm theo bình đồ rà quét tỷ lệ 1/5000, ký hiệu RA-SH_1610 thực hiện hoàn thành tháng 10 năm 2016;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 205/ TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 05/10/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật đoạn luồng kết nối dự án ĐTXD luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 09040’15,3” N 106011’44,3” E 09040’11,7” N 106011’50,8” E
T1a 09041’28,2” N 106010’06,7” E 09041’24,5” N 106010’13,2” E
T1b 09041’50,8” N 106009’39,0” E 09041’47,2” N 106009’45,4” E
T1b’ 09041’55,1” N 106009’35,0” E 09041’51,4” N 106009’41,4” E
P1b 09040’13,0” N 106011’42,4” E 09040’09,3” N 106011’48,8” E
P1a 09041’25,7” N 106010’04,9” E 09041’22,0” N 106010’11,3” E
P1 09041’48,1” N 106009’32,0” E 09041’44,4” N 106009’38,4” E

Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Rạch Giá thuộc tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Rạch Giá – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc tiếp nhận sà lan Holmen Pacific vào cảng Vietsovpetro