Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 28 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Căn cứ báo cáo số 554/BC-CTBĐATHHĐNB về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Biên bản hiện trường ngày 04/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 04 giờ 50 phút ngày 04/7/2018 sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và nằm phía trong luồng, tọa độ tương đối định vị tại hiện trường do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp như sau:

Vị trí sà lan

bị chìm

Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10046’26,7” N 106044’05,9” E

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực sà lan bị chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

        2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

        3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động đăng tiêu số “54” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc khảo sát địa chấn 3D4C trên Lô 09-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Ba Ngòi