Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 28 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

        Căn cứ báo cáo số 554/BC-CTBĐATHHĐNB về việc sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; Biên bản hiện trường ngày 04/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 04 giờ 50 phút ngày 04/7/2018 sà lan bị chìm tại khu vực gần cảng VICT trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và nằm phía trong luồng, tọa độ tương đối định vị tại hiện trường do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp như sau:

Vị trí sà lan

bị chìm

Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10046’26,7” N 106044’05,9” E

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực sà lan bị chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

        2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

        3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam

Về việc vật nổi lớn trôi dạt trên vùng biển Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Khu Công nghiệp Trà Nóc II:15.000 DWT của Sài Gòn – Petro

Tạm ngừng hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).