Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

HCM – 67 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia.

        Căn cứ báo cáo số 1639/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 28/12/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan SG – 0847 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “13” luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia,        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Ngày 27/12/2016, sà lan SG – 0847 gặp sự cố bị chìm tại khu vực giữa phao báo hiệu hàng hải số “11” và “13”  luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia cách biên luồng bên trái khoảng 50m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí sà lan

bị chìm

Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10036’11,6” N 106055’35,3” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia lưu ý đi cách xa sà lan bị chìm tại khu vực nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

        2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

          3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải luồng Soài Rạp

Độ sâu vùng neo đậu, vũng quay tàu cầu cảng 2.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng Kho xăng dầu dự trữ SSCĐ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu