Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 40 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

        Căn cứ Báo cáo số 971/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 04/10/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực hạ lưu công trình thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và biên bản sự cố ngày 04/10/2018 giữa các bên liên quan,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 04/10/2018 sà lan SG 5411 khi đang hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thì đã đâm va với tàu NACC ITACA, hậu quả khiến sà lan bị chìm, một số Container trên sà lan bị rơi xuống nước và trôi dạt chưa xác định được vị trí cụ thể, vị trí sà làn SG 5411 chìm cách phao báo hiệu hàng hải “P1” về phía hạ lưu khoảng 220m, cách biên phải luồng khoảng 90m và nằm ngoài luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
SG 5411 10039’46,70” N 106048’02,50 E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Chút – tỉnh Khánh Hòa

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2015.

Về độ sâu khu vực các bến phao BP4, BP5, BP8 và BP9 trên sông Soài Rạp