Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về việc sự cố cháy hầm hàng trên tàu Yong Shun đã được dập tắt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 262/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sự cố cháy hầm hàng trên tàu Yong Shun đã được dập tắt

VTU – 63 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

        Căn cứ Văn bản số 104/BCH-TKCN ngày 15/11/2019 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Báo cáo số 1190/CTBĐATHHĐNB-KT ngày 18/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc diễn biến sự cố tàu Yong Shun,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Hiện nay, đám cháy hầm hàng số 3 trên tàu Yong Shun đã được dập tắt, tàu neo tại vị trí có tọa độ tương đối do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ cung cấp như sau:

Tên tàu Hệ WGS-84
Yong Shun Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10014’52,0” N 107004’14,8” E

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua vị trí tàu Yong Shun nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

4 .Thông báo hàng hải số 252/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 15/11/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “Q1” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải