Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam

VTU – 04 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 21-240117/CV-PHUCKHANG ngày 24/01/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam cụ thể như sau:

  1. Vị trí thực hiện sửa chữa tuyến cáp được khống chế bởi 04 điểm có toạ độ như sau:
STT Hệ toạ độ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
1 107032.00’E 09046.50’N
2 108002.00’E 09045.50’N
3 107032.00’E 09020.00’N
4 108002.00’E 09020.00’N
  1. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 23/01/2017 đến ngày 07/02/2017.
  2. Đặc điểm nhận dạng tàu CS Cable Retriever như sau:
  • Tên tàu:             CS Cable Retriever.
  • Quốc Tịch:
  • Số IMO:
  • Hô hiệu:
  • Màu sắc: Trắng, xanh dương, đỏ.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hoạt động qua lại ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý đi cách xa tàu sửa chữa có đặc điểm nhận dạng và vị trí tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí Phúc Khang.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “K” khống chế vị trí tàu MINH KHÁNH 01 bị chìm tại khu vực vịnh Gành Rái, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu