Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2  luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

         HCM – TG – 23 – 2018

          Vùng biển:           Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:           Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Tên báo hiệu:       Chập tiêu N1N2

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“N1” 10044’18,1”N 106045’14,5”E 10044’14,5”N 106045’20,9”E
“N2” 10044’25,8”N 106045’17,1”E 10044’22,2”N 106045’23,6”E

Căn cứ Báo cáo số 484/BC-CTBĐATHHĐNB ngày15/6/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố trụ N1 của chập tiêu N1N2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Chập tiêu N1N2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tạm ngừng hoạt động từ ngày 15/6/2018.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

          Tàu thuyền hành trình trong khu vực từ phao báo hiệu hàng hải số “67” đến phao báo hiệu hàng hải số “69” trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Tọa độ hệ thống các đường ống dẫn khí dưới biển

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hà Tiên: đoạn luồng mới thiết lập từ phao số “0” đến Vũng quay tàu

Về độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ