Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

         TVH – TG – 14 – 2015

          Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

          Tên luồng:  Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “0”.

          Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “0” 09°31’34,7” N 106°34’09,4” E 09°31’31,0” N 106°34’15,8” E

Căn cứ báo cáo số 489/BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 05/12/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về sự cố phao báo hiệu hàng hải số “0” thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “0” thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu tạm ngừng hoạt động từ ngày 05/12/2015./.


Những thông báo khác

Về hoạt động khảo sát của tàu DN58 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng