Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

         HCM – TG – 29 – 2016

          Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

          Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “19”.

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “19” 10°23’51,4” N 106°48’52,7” E 10°23’47,7” N 106°48’59,2” E

Căn cứ báo cáo số 659/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/5/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sự cố phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Soài Rạp tạm ngừng hoạt động từ ngày 25/5/2016.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật đoạn luồng từ hạ lưu phao số “9” – 236m đến thượng lưu phao số “11” + 328m thuộc luồng hàng hải Ba Ngòi

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “37A”, “39A”, “44A” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc thay đổi vị trí các báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu