Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

         HCM – TG – 29 – 2016

          Vùng biển:  Thành phố Hồ Chí Minh

          Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “19”.

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phao “19” 10°23’51,4” N 106°48’52,7” E 10°23’47,7” N 106°48’59,2” E

Căn cứ báo cáo số 659/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/5/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về sự cố phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Soài Rạp tạm ngừng hoạt động từ ngày 25/5/2016.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước trước cảng dầu Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VIETSOVPETRO luồng Sông Dinh

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai – 150m)