Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “31” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “31” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 02- 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “31”.

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10o32’31,5” N 106o50’58,9” E 10o32’38,0” N 106o50’55,2” E

Căn cứ Báo cáo số 06/CTBĐATHHĐNB-KHVT, ngày 06/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố đèn tắt của trụ tiêu 31 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đăng tiêu số “31” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 06/01/2016.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành trình ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu khi đi qua khu vực thông báo trên lưu ý các thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường cảnh giới để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng xăng dầu Mũi Chụt

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HP1”, “HP2” phục vụ thi công Nạo vét khu nước Cảng Nhà máy Điện lực Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc sự cố Sà lan số hiệu SG 6737 dôi dạt từ vùng biển huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh hướng về vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu