Thứ tư, 30/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

HCM – 13 – 2017

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sông Dừa

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “9”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đăng tiêu số “9” 10035’21,1” N 106052’07,4” E 10035’17,4” N 106052’13,9” E

Căn cứu Báo cáo số 237/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 23/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố tiêu báo hiệu hàng hải số “9” luồng Sông Dừa,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/3/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải sông Dừa khi đi qua khu vực thông báo nêu trên lưu ý các thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường cảng giới để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu