Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

HCM – 13 – 2017

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Sông Dừa

Tên báo hiệu: Đăng tiêu số “9”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Đăng tiêu số “9” 10035’21,1” N 106052’07,4” E 10035’17,4” N 106052’13,9” E

Căn cứu Báo cáo số 237/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 23/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố tiêu báo hiệu hàng hải số “9” luồng Sông Dừa,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/3/2017.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải sông Dừa khi đi qua khu vực thông báo nêu trên lưu ý các thay đổi, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tăng cường cảng giới để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Nước

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông