Thứ tư, 27/05/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tàu cá LA 20242 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu cá LA 20242 bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu

VTU – 12 – 2012

– Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 115/MSCES-KT, ngày 14/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu cá LA 20242 bị chìm.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào ngày 14/3/2012, xảy ra sự cố tàu cá LA 20242 bị chìm tại khu vực cách phao số “0” luồng Soài Rạp khoảng 05HL về phía Tây Nam.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Vũng Tàu chú ý đi cách xa khu vực tàu cá bị chìm ở trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh)

Độ sâu vùng nước trước cảng Tân Cảng Cát Lái và cảng Tân Cảng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật luồng tạm phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Triều Dương – tỉnh Bình Thuận