Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 08 – 2017

Vùng biển: tỉnh Bình Thuận

Căn cứ văn bản số 530/CTBĐATHHNTB-KT ngày 11/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Nam Bộ về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu CHEMROAD JOURNEY đã được cứu hộ thoát cạn và rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận và không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực.

Thông báo hàng hải số 115/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 13/06/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch

Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân