Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 28 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 09/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 22/.

05/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhân Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc hoạt động nạo vét và đổ thải nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn;

Căn cứ Công văn số 1060/CVHHVT-PC ngày 22/5/2019 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tàu De Laperouse hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét và nhận chìm chất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10024’06,9”N 107002’10,5”E 10024’03,2”N 107002’16,9”E
2 10025’34,8”N 107002’26,9”E 10025’31,1”N 107002’33,3”E
3 10025’38,5”N 107002’32,0”E 10025’34,8”N 107002’38,5”E
4 10025’44,8”N 107002’33,1”E 10025’41,1”N 107002’39,5”E
5 10026’02,1”N 107002’29,3”E 10025’58,4”N 107002’35,7”E
6 10026’11,4”N 107002’21,4”E 10026’07,7”N 107002’27,8”E
7 10026’52,6”N 107002’59,1”E 10026’48,9”N 107003’05,5”E
8 10026’56,7”N 107002’53,2”E 10026’52,9”N 107002’59,6”E
9 10025’56,4”N 107001’57,9”E 10025’52,8”N 107002’04,4”E
10 10025’44,2”N 107002’00,0”E 10025’40,5”N 107002’06,5”E
11 10025’36,1”N 107002’19,8”E 10025’32,4”N 107002’26,2”E
12 10024’24,1”N 107002’06,4”E 10024’20,5”N 107002’12,8”E
  • Khu vực nhận chìm chất nạo vét:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10014’47,3”N 107007’34,6”E 10014’43,6”N 107007’41,0”E
B 10014’47,3”N 107008’44,5”E 10014’43,6”N 107008’50,9”E
C 10014’15,9”N 107008’44,5”E 10014’12,2”N 107008’50,9”E
D 10014’15,9”N 107009’05,1”E 10014’12,2”N 107009’11,5”E
E 10013’29,3”N 107009’05,1”E 10013’25,6”N 107009’11,5”E
F 10013’29,3”N 107007’34,6”E 10013’25,6”N 107007’41,0”E

(Hệ tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhân Vận tải Quốc tế Cá Heo cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu De Laperouse:

+ Tên tàu: De Laperouse;

+ Hô hiệu: LXXD;

+ Số IMO: 9462603;

+ Kích thước: Dài 103,3m; rộng 19,4m; mớn nước 5,85m.

+Màu sắc: Xám;

+ Quốc tịch: LUXEMBOURG;

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Kể từ ngày 22/5/2019 đến ngày 18/9/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu De Laperouse có các đặc điểm nêu trên, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhân Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics)./.

Nơi nhận:- Cục Hàng hải Việt Nam;- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;- Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;- Website www.vms-south.vn;- Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;- Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính. TỔNG GIÁM ĐỐC   Bùi Thế Hùng

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Sa Đéc

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

Độ sâu khu nước trước bến cảng than số 2 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng