Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 09 – 2015.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ văn bản số 426/BC-CVHHBT ngày 05/7/2015 của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận về việc tàu Hải Trường 36 mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào lúc 08h30’ ngày 05/7/2015 tàu Hải Trường 36 bị mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận nằm cách mũi Kê Gà khoảng 15 hải lý về phía Tây Nam, tại vị trí tọa độ như sau:

 Tên tàu Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
Hải Trường 36 10029’18.0”N 107049’42.0”E

(Tọa độ do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trong vùng biển tỉnh Bình Thuận cần lưu ý vị trí mắc cạn của tàu Hải Trường 36 nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Thông tin chi tiết liên hệ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Posco Việt Nam của Công ty TNHH Posco Việt Nam

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu