Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về việc tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14 vào khảo sát tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:41/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14 vào khảo sát tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

VTU – 07 – 2022

Vùng biển: Vùng biển ngoài khơi Việt Nam.

Căn cứ Đơn đề nghị số 05/C-STAR-BĐATHHMN ngày 01/3/2022 của Công ty TNHH Quốc tế C-STAR về việc tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14 vào khảo sát tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14 sẽ tiến hành khảo sát tuyến cáp SJC2 trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam, thông tin chi tiết như sau:

  1. Khu vực khảo sát có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
1 12°56’02,41”N 111°02’56,42”E 12°55’58,65”N 111°03’02,84”E
2 12°48’48,71”N 111°10’54,09”E 12°48’44,94”N 111°11’00,51”E
3 12°46’31,47”N 111°13’24,83”E 12°46’27,70”N 111°13’31,25”E
4 12°45’23,70”N 111°14’39,22”E 12°45’19,93”N 111°14’45,64”E
5 12°35’58,11”N 111°25’00,15”E 12°35’54,34”N 111°25’06,56”E
6 12°32’16,54”N 111°29’03,39”E 12°32’12,77”N 111°29’09,80”E
7 12°32’05,82”N 111°29’11,99”E 12°32’02,05”N 111°29’18,40”E
8 12°30’03,77”N 111°30’49,78”E 12°30’00,00”N 111°30’56,18”E
9 12°25’39,10”N 111°34’21,76”E 12°25’35,33”N 111°34’28,16”E
10 12°24’02,58”N 111°35’39,07”E 12°23’58,81”N 111°35’45,47”E
11 12°13’54,28”N 111°38’38,97”E 12°13’50,51”N 111°38’45,37”E
12 12°00’05,98”N 111°38’52,16”E 12°00’02,21”N 111°38’58,55”E
13 12°00’03,77”N 111°38’52,90”E 12°00’00,00”N 111°38’59,29”E
14 11°56’05,47”N 111°40’13,26”E 11°56’01,70”N 111°40’19,65”E
15 11°51’51,56”N 111°41’38,88”E 11°51’47,79”N 111°41’45,27”E
16 11°50’11,01”N 111°42’12,78”E 11°50’07,24”N 111°42’19,16”E
17 11°44’48,24”N 111°44’01,56”E 11°44’44,47”N 111°44’07,94”E
18 11°40’12,25”N 111°46’25,10”E 11°40’08,48”N 111°46’31,48”E
19 11°39’54,68”N 111°46’34,24”E 11°39’50,91”N 111°46’40,62”E
20 11°38’38,70”N 111°47’13,75”E 11°38’34,93”N 111°47’20,13”E
21 11°37’57,24”N 111°47’35,31”E 11°37’53,47”N 111°47’41,69”E
22 11°34’30,36”N 111°49’07,75”E 11°34’26,59”N 111°49’14,13”E
23 11°30’39,00”N 111°50’51,11”E 11°30’35,23”N 111°50’57,48”E
24 11°28’49,36”N 111°52’43,03”E 11°28’45,58”N 111°52’49,40”E
25 11°28’26,04”N 111°53’06,83”E 11°28’22,26”N 111°53’13,20”E
26 11°23’44,93”N 111°57’53,70”E 11°23’41,15”N 111°58’00,07”E
27 11°15’54,32”N 112°05’53,77”E 11°15’50,54”N 112°06’00,13”E
28 11°14’31,31”N 112°07’18,42”E 11°14’27,53”N 112°07’24,78”E
29 11°14’09,05”N 112°07’41,12”E 11°14’05,27”N 112°07’47,48”E
30 11°12’06,57”N 112°09’46,01”E 11°12’02,79”N 112°09’52,37”E
31 11°10’35,96”N 112°11’18,41”E 11°10’32,18”N 112°11’24,77”E
32 11°09’43,85”N 112°12’11,54”E 11°09’40,07”N 112°12’17,90”E
33 11°09’41,84”N 112°12’13,58”E 11°09’38,06”N 112°12’19,94”E
  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14:

- Tên tàu: Xiang Yang Hong 14;

- Loại tàu: Tàu khảo sát;

- Hô hiệu: BNTB;

- IMO: 8425000;

- Kích thước: Chiều dài lớn nhất 110,99 m; chiều rộng lớn nhất 15,20 m;

- Quốc tịch: China;

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 10/3/2022 đến ngày 30/4/2022.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên vùng biển ngoài khơi Việt Nam cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn với khu vực khảo sát có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Quốc tế C-STAR(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực IX;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực VIII;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc tàu kéo SG – 3762 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và trạm điều tiết phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1” Luồng hàng hải Vĩnh Tân, Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới