Thứ sáu, 22/01/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

BTN – 11 – 2018.

Vùng biển:        Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Văn bản số 589/CTBĐATHHNTB-KT ngày 10/7/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn cách khu vực trạm Hải đăng Phan Rí khoảng 1500m về hướng Tây Nam, cách đăng tiêu phía trái luồng vào cửa cảng cá Phan Rí khoảng 500m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hàng hải tại khu vực tàu mắc cạn nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết liên hệ Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0”, Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sa Đéc – Đồng Tháp

Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật trên luồng hàng hải Hà Tiên

Thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” , “3” dẫn luồng vào cảng Trạm nghiền Cam Ranh.