Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

KHA – 06 – 2018

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa

        Căn cứ Văn bản số 339/CVHHNT-TTATAN ngày 02/4/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Biên bản thống nhất vị trí tàu Minh Dương 8888 bị chìm, ngày 17/4/2018;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Tàu Minh Dương 8888 bị sự cố nước vào hầm máy và chìm hoàn toàn tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên Tàu Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Minh Dương 8888 11059,5638’N 109018,4218’E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình ngang qua khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khoan thăm dò Dầu khí tại lô 04-2 thềm lục địa Việt Nam.

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công nạo vét duy tu luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc tạm thời dừng hoạt động đón trả hoa tiêu tại Vùng đón trả hoa tiêu số 01 và chuyển hoạt động sang Vùng đón trả hoa tiêu số 02

Về vị trí neo đậu tạm thời của tàu chứa dầu “Chí Linh”

Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus