Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 223/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Mỹ An 1 bị chìm tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu

VTU – 51 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải

        Căn cứ Báo cáo số 828/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 14/9/2021 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố tàu Mỹ An 1 bị chìm.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào lúc 02 giờ 50 phút, ngày 14/9/2021, tàu Mỹ An 1 (Quốc tịch Việt Nam, chiều dài 109,67m, chiều rộng 18,30m) đang neo tại khu neo I8 thuộc khu neo đậu Vũng Tàu thì gặp sự cố và chìm hoàn toàn cách Mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam Tây Nam, vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
10012’39,04”N 107001’51,15”E 10012’35,37”N 107001’57,56”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình ra vào thuộc khu neo đậu Vũng Tàu, qua khu vực có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, trung tâm VTS.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để biết thêm thông tin chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước trước cảng Lotus

Về việc phục hồi hoạt động đèn biển Bồ Đề – tỉnh Cà Mau

Về khu vực chuyên dùng: Mở rộng vùng an toàn của mỏ Sư tử Vàng, Sư tử Đen lô 15-1

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp