Thứ tư, 30/09/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

VTU  –  09 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 030320-01/CV-DOLPHIN ngày 03/03/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu Niccolo Machiavelli hoạt động nạo vét đặt thù tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 699/CHHVN-PC ngày 08/02/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động đặc thù tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sử dụng tàu Niccolo Machiavelli hoạt động thi công công trình gói thầu xây dựng cầu cảng của Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn thuộc vùng nước cảng biển Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
1 10024’06,9” N 107002’10,5” E 10024’03,2” N 107002’16,9” E
2 10025’34,8” N 107002’26,9” E 10025’31,1” N 107002’33,3” E
3 10025’38,5” N 107002’32,0” E 10025’34,8” N 107002’38,5” E
4 10025’44,8” N 107002’33,1” E 10025’41,1” N 107002’39,5” E
5 10026’02,1” N 107002’29,3” E 10025’58,4” N 107002’35,7” E
6 10026’11,4” N 107002’21,4” E 10026’07,7” N 107002’27,8” E
7 10026’52,6” N 107002’59,1” E 10026’48,9” N 107003’05,5” E
8 10026’56,7” N 107002’53,2” E 10026’52,9” N 107002’59,6” E
9 10025’56,4” N 107001’57,9” E 10025’52,8” N 107002’04,4” E
10 10025’44,2” N 107002’00,0” E 10025’40,5” N 107002’06,5” E
11 10025’36,1” N 107002’19,8” E 10025’32,4” N 107002’26,2” E
12 10024’24,1” N 107002’06,4” E 10024’20,5” N 107002’12,8” E

* Tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu Niccolo Machiavelli như sau:

- Tên tàu: Niccolo Machiavelli.

- Quốc tịch: Luxembourg.

- Kích thước: Dài 138,5m; rộng 26,0m; mớn nước 5,5m.

- Hô hiệu: LXMC.

- Số IMO: 9500211.

- Màu sắc: Xám.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Đến ngày 08/06/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu Niccolo Machiavelli có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật trạm điều tiết trung tâm, trạm hạ lưu và phao BHHH “K1” phục vụ thi công cầu Phước Khánh

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn.