Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

 VTU – 35 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 15/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 11/6/2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1814/CHHVN-PC ngày 29/5/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu NINA mang cờ quốc tịch nước ngoài hoạt động đặc thù tại Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tàu NINA hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét và nhận chìm chất nạo vét:

- Khu vực thi công nạo vét, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10024’06,9”N 107002’10,5”E 10024’03,2”N 107002’16,9”E
2 10025’34,8”N 107002’26,9”E 10025’31,1”N 107002’33,3”E
3 10025’38,5”N 107002’32,0”E 10025’34,8”N 107002’38,5”E
4 10025’44,8”N 107002’33,1”E 10025’41,1”N 107002’39,5”E
5 10026’02,1”N 107002’29,3”E 10025’58,4”N 107002’35,7”E
6 10026’11,4”N 107002’21,4”E 10026’07,7”N 107002’27,8”E
7 10026’52,6”N 107002’59,1”E 10026’48,9”N 107003’05,5”E
8 10026’56,7”N 107002’53,2”E 10026’52,9”N 107002’59,6”E
9 10025’56,4”N 107001’57,9”E 10025’52,8”N 107002’04,4”E
10 10025’44,2”N 107002’00,0”E 10025’40,5”N 107002’06,5”E
11 10025’36,1”N 107002’19,8”E 10025’32,4”N 107002’26,2”E
12 10024’24,1”N 107002’06,4”E 10024’20,5”N 107002’12,8”E
  • Khu vực nhận chìm chất nạo vét:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10014’47,3”N 107007’34,6”E 10014’43,6”N 107007’41,0”E
B 10014’47,3”N 107008’44,5”E 10014’43,6”N 107008’50,9”E
C 10014’15,9”N 107008’44,5”E 10014’12,2”N 107008’50,9”E
D 10014’15,9”N 107009’05,1”E 10014’12,2”N 107009’11,5”E
E 10013’29,3”N 107009’05,1”E 10013’25,6”N 107009’11,5”E
F 10013’29,3”N 107007’34,6”E 10013’25,6”N 107007’41,0”E

(Tọa độ do Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu NINA:

+ Tên tàu: NINA;

+ Hô hiệu: 3BGK;

+ Số IMO: 9083237;

+ Kích thước: Dài 84,47m; rộng 18,4m; mớn nước 6,05m;

+Màu sắc: Xám;

+ Quốc tịch: MAUTIRIUS;

+ Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Đến ngày 04/9/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hoạt động qua lại trong vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu NINA có các đặc điểm nêu trên, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của lực lượng điều tiết tại hiện trường và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 4 của Cảng Tân Cảng – Cát Lái

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “19”, “20”, “21”, “22”, “23”, “24”, “25”, “26”, “27” luồng hàng hải Trần Đề (đoạn từ cảng biên phòng Trần Đề đến Vàm Nhơn Mỹ)

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1” thuộc công trình Xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang

Về khu vực biển hạn chế lưu thông hàng hải tại vùng biển tỉnh Cà Mau