Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam

VTU  –  39 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 112/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 08/06/2020 của Công ty TNHH Logistics Dolphin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu RV GARDA làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 2094/CVT-HTKN ngày 01/06/2020 của Cục Viễn Thông – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép tàu làm sạch tuyến SJC2 trong vùng biển Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH Logistics Dolphin sử dụng tàu RV GARDA tiến hành làm sạch tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ làm sạch: Từ điểm có tọa độ 07049.3338’ N – 103002.3062’ E đến điểm có tọa độ 06023.5936’ N – 106031.8138’ E

( Hệ tọa độ VN-2000 do Công ty TNHH Logistics Dolphin cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu RV GARDA như sau:

- Tên tàu: RV GARDA.

- Quốc tịch: INDONESIA.

- Kích thước: Dài 49,61m; rộng 9,0m; mớn nước 3,73m.

- Hô hiệu: YCYR2.

- Số IMO: 9038476.

- Màu sắc: Trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian lắp đặt: Từ ngày 10/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Việt Nam lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu RV GARDA có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Logistics Dolphin (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu tàu V1&V2 – Cảng VICT trên sông Sài Gòn

Kéo giàn khoan ĐH-01 từ lô 05.1a đến cảng Dung Quất, Quảng Ngãi và kéo phao CALM về Vũng Tàu

Về việc thi công cầu Phước Khánh trên sông Lòng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước trước cầu cảng 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 3B, 4B, 1C và 2C – Tổng kho xăng dầu Nhà Bè