Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5”

 luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 16 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

        Căn cứ báo cáo số 275/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 29/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 29/3/2017, tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5”, ở phía phải luồng và nằm ngoài luồng hàng hải Soài Rạp.

        HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp lưu ý đi cách xa vị trí tàu mắc cạn tại khu vực nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

          2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về việc sà lan ĐT – 23258 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015