Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5”

 luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 16 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

        Căn cứ báo cáo số 275/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 29/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 29/3/2017, tàu TAY SON 02 bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5”, ở phía phải luồng và nằm ngoài luồng hàng hải Soài Rạp.

        HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

        1- Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp lưu ý đi cách xa vị trí tàu mắc cạn tại khu vực nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

          2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “62” thuộc luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4” luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu