Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực

hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 17 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

        Căn cứ báo cáo số 278/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí mắc cạn,      

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 04 giờ 30 phút ngày 30/3/2017, tàu TAY SON 02 đã ra khỏi vị trí mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp và tiếp tục hành trình.

          Thông báo hàng hải số 56/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/3/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng vào cảng Hà Tiên

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Thị Vải, đoạn thượng lưu từ Vàm Bà Riêu Lớn đến sông Quán Chim theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Độ sâu luồng Đồng Nai

Độ sâu khu nước trước bến cảng PVC-MS