Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực

hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 17 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

        Căn cứ báo cáo số 278/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 30/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí mắc cạn,      

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 04 giờ 30 phút ngày 30/3/2017, tàu TAY SON 02 đã ra khỏi vị trí mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp và tiếp tục hành trình.

          Thông báo hàng hải số 56/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 29/3/2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phan Thiết.

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng, vũng quay tàu và khu nước trước bến số 1 và bến số 2 của Bến cảng quốc tế Vĩnh Tân