Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc tàu Toàn Phát 68 bị chìm tại trên vùng biển tỉnh Bình Định

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 271/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu Toàn Phát 68 bị chìm tại trên vùng biển tỉnh Bình Định

 BĐH – 13 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bình Định

        Căn cứ Văn bản số 1268/CTBĐATHHNTB-KT ngày 30/11/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc tàu Toàn Phát 68 bị chìm trên vùng biển Bình Định,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 10 giờ 50 phút, ngày 30/11/2019, tàu Toàn Phát 68 (Quốc tịch: Việt Nam; Hô hiệu: 3WGS; Trọng tải: 3194,7 tấn) đang chở 2950 tấn clinker bị sự cố và chìm, tại vị trí cách Mũi Yến về phía Đông khoảng 4,0 hải lý, có tọa độ tương đối như sau:

Tên phương tiện Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Toàn Phát 68 10045’370N 109021’680E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Định đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Saigon Petro

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 1260 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp