Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Về việc tàu XIN HONG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 298/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu XIN HONG bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 16 – 2020

Vùng biển: tỉnh Bình Thuận

        Căn cứ Văn bản số 1279/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 18/12/2020 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc đề nghị thông báo hàng hải vị trí tàu XIN HONG; quốc tích: Panama bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Tàu XIN HONG đang chở 7.800 tấn đất sét bị sự cố và chìm tại vị trí cách đảo Phú Quý khoảng 19 hải lý về phía Tây Nam, có tọa độ tương đối như sau:

 Tên phương tiện Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
XIN HONG 10015’19”N 108044”06”E

(Tọa độ do Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cung cấp)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Vopak

Về độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107

Độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh