Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về việc tàu XUÂN ĐÀO 45 bị mắc cạn trên vùng biển Vũng Tàu

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  55 /TBHH-TCTBĐATHHMN         Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu XUÂN ĐÀO 45 bị mắc cạn trên vùng biển Vũng Tàu

VTU – 09 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

        Căn cứ Văn bản số 558/CVHHVT-ATANHH ngày 15/3/2022 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Tàu XUÂN ĐÀO 45 (Số ĐKHC: HP-4779; phân cấp: VR-SB; chiều dài lớn nhất: 78,8 m; chiều rộng: 13,88 m) đang chở 3.518 tấn xi măng rời bị sự cố, mắc cạn, nước tràn vào hầm hàng và tàu có nguy cơ bị chìm trên vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vị trí tàu lúc 06 giờ 10 phút ngày 15/3/2022, có tọa độ tương đối như sau:

 Tên phương tiện Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
XUÂN ĐÀO 45 10019,06’ N 107007,03’ E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

  1. Tàu thuyền hành trình trên vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ khoảng cách an toàn với khu vực tàu mắc cạn có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, trung tâm VTS.
  2. Liên lạc với của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để biết thêm thông tin chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV IX;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt