Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”,

luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 17 – 2012

– Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

– Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ công văn số 225/MSC-ES, ngày 06/5/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành trực vớt ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Hiện nay ghe gỗ LA 02406 đã được trục vớt và di dời khỏi hiện trường, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Thông báo hàng hải số 48/TBHH-TCTBĐATHHMN, ngày 04/5/2012 hết hiệu lực.

Những thông báo khác

Kéo giàn khoan Ocean Quest từ giếng khoan DHN-1X, block 05.1a (mỏ Đại Hùng) đến cảng Johor của Singapore

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “PA1”, “PA2”, “PA3”, “PA4”, “PC1”, “PC2”, “PC3” khống chế khu A và C, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật của luồng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng Hòn Khói – tỉnh Khánh Hòa

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn