Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà

BTN- TG - 14 - 2018

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Kê Gà

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Kê Gà 10o41’46,4″ N 107o59’23,2″ E 10o41’42,7″ N 107o59’29,6″ E

Căn cứ Báo cáo số 833/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 29/8/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố đèn chính hải đăng Kê Gà,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Do đèn chính của đèn biển Kê Gà bị sự cố và đã tạm dừng hoạt động. Đèn phụ được đưa vào sử dụng thay thế với các đặc tính như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng trắng, chớp nhanh, nhóm (3+1), chu kỳ 20 giây;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 12,8 hải lý.

Các đặc tính khác của đèn biển Kê Gà không thay đổi.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao BHHH “X4” báo hiệu vị trí tàu Việt Thuận 168 bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

về việc thiết lập 10 phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­