Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu hàng hải: Điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

   TVH-07-2012

Vùng biển: Trà Vinh

Tên luồng: Định An – Cần Thơ

Tên báo hiệu: phao số “5” đến phao số “14A”

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo hệ thống phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ được điều chỉnh theo thiết kế nạo vét năm 2012 với các đặc tính như bảng sau:

Báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Tác dụng

STT

Tên

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

5

09027’46″7

106028’05″7

09027’43″0

106028’12″1

Báo hiệu phía phải luồng

2

5A

09027’31″0

106027’19″2

09027’27″3

106027’25″6

3

7

09027’35″2

106026’36″9

09027’31″5

106026’43″3

4

9

09027’41″0

106025’56″0

09027’37″3

106026’02″4

5

11

09028’03″5

106024’52″3

09027’59″8

106024’58″7

6

13

09028’28″2

106023’47″3

09028’24″5

106023’53″7

7

13A

09029’07″1

106023’20″0

09029’03″4

106023’26″4

8

4

Không thay đổi vị trí

Báo hiệu phía trái luồng

9

6

09027’40″6

106028’08″0

09027’36″9

106028’14″4

10

8

09027’28″7

106026’36″0

09027’25″0

106026’42″4

11

12

09027’57″4

106024’50″1

09027’53″7

106024’56″5

12

14A

09029’03″6

106023’14″4

09028’59″9

106023’08″0

13

6A

09027’22″8

106027’19″2

09027’19″1

106027’25″6

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải

14

10

09027’34″2

106025’51″1

09027’30″5

106025’57″5

15

14

09028’23″1

106023’40″5

09028’19″4

106023’46″9

Đặc tính của báo hiệu:

1. Đặc tính nhận biết ban ngày

a)- Phao báo hiệu phía phải luồng:

– Hình dạng: Hình tháp lưới.
– Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục.
– Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên.

– Số hiệu: 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 13A.
b)- Phao báo hiệu phía trái luồng

– Hình dạng: Hình tháp lưới.
– Màu sắc: Toàn thân màu đỏ.
– Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ.
– Số hiệu: 4, 6, 8, 12, 14A.
c)- Phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải.

– Hình dạng: Hình tháp lưới.
– Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa
có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu.
– Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ.
– Số hiệu: 6A, 10, 14.
2. Đặc tính ánh sáng ban đêm

– Phao báo hiệu phía phải luồng: Màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 03s.

– Phao báo hiệu phía trái luồng: Màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 03s.

– Phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải: Màu đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s .

Ghi chú: Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.2 Falcon (BP4) của Công ty cổ phần Falcon Logistics

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại giếng Thạch Anh 3-1X lô 05-2/10

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu và bến xuất thủy – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai