Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn

   BĐH – 02 – 2012

Vùng biển:    tỉnh Bình Định.

Tên luồng:    Luồng Quy Nhơn

Tên báo hiệu:         Chập tiêu AB

Tọa độ địa lý

Tên báo hiệu

Hệ toạ độ WGS-84

Hệ toạ độ VN-2000

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“A”

13 o 46’02”3 N

109 o 14’46”5 E

13 o 46’06”0 N

109 o 14’40”0 E

“B”

13 o 46’33”3 N

109 o 14’43”5 E

13 o 46’37”0 N

109 o 14’37”0 E

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính chập tiêu AB như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng: ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10s

Các đặc tính khác của chập tiêu AB không thay đổi./.

Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “H2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc rà quét chướng ngại vật trên luồng hàng hải Quy Nhơn sau cơn bão số 12

về việc thiết lập 10 phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

Thi công khu vực khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang