Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

KGG - TG02 - 2018

Vùng biển:              Tỉnh Kiên Giang

Tên báo hiệu:         Đèn biển Dương Đông

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Dương Đông 10o13’05,7” N 103o57’16,4” E 10o13’02,1” N 103o57’22,8” E

Căn cứ Báo cáo số 198/BCSC-CTBĐATHHTNB ngày 22/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc đèn chính hải đăng Dương Đông bị sự cố,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Dương Đông như sau:

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 10 giây (0,5s+1,5s+0,5s+1,5s+0,5s+5,5s = 10s).

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 15 hải lý.

Các đặc tính khác của đèn biển Dương Đông không thay đổi.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “0”, “E” và “ĐN1” luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu)

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Sài Gòn