Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

PYN- TG05 - 2016

Vùng biển:              tỉnh Phú Yên

Tên báo hiệu:         Đèn biển Gành Đèn

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Gành Đèn 13o21’53,8” N 109o17’31,9” E 13o21’50,0” N 109o17’38,3” E

Căn cứ Văn bản số 698/CTBĐATHHNTB-KT ngày 14/9/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc sự cố sét đánh tại trạm đèn biển Gành Đèn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Gành Đèn như sau:

- Từ ngày 14/9/2016, đèn chính của đèn biển Gành Đèn tạm ngừng hoạt động và đã cho hoạt động bằng đèn phụ thay thế cho đèn chính với tầm hiệu lực ánh sáng 12 hải lý.

- Ngoài các thay đổi trên, các đặc tính khác đã được thông báo của đèn biển Gành Đèn không thay đổi.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh