Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Gành Đèn

PYN- TG05 - 2016

Vùng biển:              tỉnh Phú Yên

Tên báo hiệu:         Đèn biển Gành Đèn

Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Gành Đèn 13o21’53,8” N 109o17’31,9” E 13o21’50,0” N 109o17’38,3” E

Căn cứ Văn bản số 698/CTBĐATHHNTB-KT ngày 14/9/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc sự cố sét đánh tại trạm đèn biển Gành Đèn,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Gành Đèn như sau:

- Từ ngày 14/9/2016, đèn chính của đèn biển Gành Đèn tạm ngừng hoạt động và đã cho hoạt động bằng đèn phụ thay thế cho đèn chính với tầm hiệu lực ánh sáng 12 hải lý.

- Ngoài các thay đổi trên, các đặc tính khác đã được thông báo của đèn biển Gành Đèn không thay đổi.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT)- Khu Cảng Gò Dầu B

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Đá Hàn, phao “58”, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại lô 04-2 Thềm lục địa Việt Nam

Thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải An Thới năm 2014