Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hồ Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hồ Tàu

 TVH – TG  – 07 – 2014

– Vùng biển:          Hậu Giang.

– Tên báo hiệu: Đèn biển Hồ Tàu.

– Tọa độ địa lý

Hệ toạ độ VN 2000

Hệ toạ độ WGS 84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

9o41’13″N

106o34’27″E

9o41’09″N

106o34’33.1″E

Căn cứ Công văn số 119/CTBĐATHHTNB, ngày 21/5/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc sự cố đèn chính Hồ Tàu,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính của ánh sánh của đèn Hồ Tàu như sau:

– Từ ngày 20/5/2014, đèn chính của đèn biển Hồ Tàu tạm ngừng hoạt động và đã cho hoạt động bằng đèn phụ thay thế cho đèn chính với các thông số kỹ thuật như sau: chớp nhóm 2,chu kỳ 7 giây, tầm hiệu lực 12 hải lý.

– Ngoài các thay đổi trên, các đặc tính khác đã được thông báo của đèn biển Hồ Tàu không thay đổi


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và tuyến luồng vào cảng Tân cảng Giao Long

Về độ sâu khu nước trước cảng LPG Hồng Mộc – Cam Ranh

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến (phân đoạn 4-giai đoạn 1) nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn (Saigon Shipyard Co., Ltd)