Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “E” luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “E” luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

VTU – TG – 47 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2”, “E”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 08°40’28,1” N 106°38’08,9” E 08°40’24,5” N 106°38’15,3” E
“2” 08°40’21,2” N 106°38’31,5” E 08°40’17,5” N 106°38’37,9” E
“E” 08°39’44,0” N 106°37’37,1” E 08°39’40,4” N 106°37’43,5” E

Căn cứ các Văn bản số 1188/CTBĐATHHNTB-KT ngày 16/11/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc thông số kỹ thuật phao báo hiệu luồng Côn Sơn – Côn Đảo sau khi được thiết lập và điều chỉnh; Báo cáo số 66A/CTCPTBBHHHMN-KHKTVT ngày 16/11/2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Báo hiệu hàng hải miền Nam và Báo cáo tọa độ số 1173/BCP-XNKSHHMN ngày 14/11/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 1. Phao số “1”:
 • Điều chỉnh số hiệu từ phao báo hiệu hàng hải số “1” thành phao báo hiệu hàng hải số “3”;
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“3” 08°40’26,6” N 106°38’07,5” E 08°40’22,9” N 106°38’13,9” E
 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “3” không thay đổi.
 1. Phao số “2”:
 • Điều chỉnh số hiệu từ phao báo hiệu hàng hải số “2” thành phao báo hiệu hàng hải số “4”;
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4” 08°40’17,3” N 106°36’04,2” E 08°40’13,7” N 106°36’10,6” E
 • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “4” không thay đổi.
 1. Phao “E”:
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp rất nhanh nhóm 3, chu kỳ 5,0 giây;
 • Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý.
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “E” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

          Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo đi đúng trục luồng và theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước sàn nâng tàu 4500T và khu nước trước cầu tàu số 3 – Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2” thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc thay đổi đặc tính chập tiêu AB luồng Quy Nhơn