Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

HCM – 21-2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu: 11, 13, 15, 17, 19, N1, N2

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11

10o 17’18”5 N

106o 54’34”3 E

10 o 17’14”8 N

106 o 54’40”8 E

13

10o 18’05”9 N

106o 53’52”9 E

10 o 18’02”2 N

106 o 53’59”4 E

15

10o 18’53”1 N

106o 53’11”7 E

10 o 18’49”4 N

106 o 53’18”2 E

17

10o19’42”3 N

106o 52’35”2 E

10 o 19’38”6 N

106 o 52’41”7 E

19

10 o20’28”9 N

106 o 51’54”6 E

10 o 20’25”2 N

106 o 52’01”1 E

N1

10°19’08”0 N

106°53’01”0 E

10°19’04”3 N

106°53’07”5 E

N2

10°17’48”8 N

106°54’12”1 E

10°17’45”1 N

106°54’18”6 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “11”, “13”, “15”, “17”, “19”, “N1”, “N2” được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11

10o 17’22”4 N

106o 54’34”3 E

10o 17’18”7 N

106o 54’40”8 E

13

10o 18’09”1 N

106o 53’52”9 E

10o 18’05”4 N

106o 53’59”4 E

15

10o 18’53”1 N

106o 53’11”8 E

10o 18’49”4 N

106o 53’18”3 E

17

10o19’39”2 N

106o 52’31”5 E

10o19’35”5 N

106o 52’38”0 E

19

10 o20’25”7 N

106 o51’51”0 E

10 o20’22”0 N

106 o51’57”5 E

N1

10°20’33”1 N

106°51’46”0 E

10°20’29”4 N

106°51’52”5 E

N2

10°18’59”5 N

106°53’08”4 E

10°18’55”8 N

106°53’14”9 E

Các đặc tính khác của phao 11, 13, 15, 17, 19, N1, N2 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT

Phục hồi hoạt động phao số “0” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KB1”, “KB2”, “KB3”, “KB4”, “KB5”, “KB6” ,”KB7”, “KB8” phục vụ thi công công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 02 bến phao neo BP-SG1, BP-SG2 của Công ty cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu