Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

HCM – 35-2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu: 47, T1

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“47”

10 o 33’10”5 N

106 o 44’31”4 E

10 o 33’06”8 N

106 o 44’37”9 E

“T1”

10°32’20”2 N

106°44’31”1 E

106°44’37”6 E

10°32’16”5 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “47”, “T1” được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“47”

10o33’07”5 N

106o44’26”9 E

10o33’03”8 N

106o44’33”4 E

“T1”

10o33’34”6 N

106o44’25”9 E

10o33’30”9 N

106o44’32”4 E

Các đặc tính khác của phao 47, T1 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Thương cảng Vũng Tàu

Về việc tàu SUEANN tiến hành thi công lắp đặt tuyến cáp AAE-1 đoạn S1H.2

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1