Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

HCM – 07-2014

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu: 15, 17, 19, N1, N2

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“15”

10°18’53”1 N

106°53’11”8 E

10°18’49”4 N

106°53’18”3 E

“17”

10°19’43”6 N

106°52’34”3 E

10°19’39”9 N

106°52’40”8 E

“19”

10°20’29”5 N

106°51’54”3 E

10°20’25”8 N

106°52’00”8 E

“N1”

10°24’33”1 N

106°48’12”1 E

10°24’29”4 N

106°48’18”6 E

“N2”

10°20’52”7 N

106°51’34”8 E

10°20’49”0 N

106°51’41”3 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “15”, “17”, “19”, “N1”, “N2” được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“15”

10°18’57”8 N

106°53’18”0 E

10°18’54”1 N

106°53’24”5 E

“17”

10°19’45”9 N

106°52’36”6 E

10°19’42”2 N

106°52’43”1 E

“19”

10°20’30”6 N

106°51’55”6 E

10°20’26”9 N

106°52’02”1 E

“N1”

10°21’02”2 N

106°51’14”0 E

10°20’58”5 N

106°51’20”5 E

“N2”

10°17’50”9 N

106°51’10”8 E

10°17’47”2 N

106°51’17”3 E

Các đặc tính khác của phao 15, 17, 19, N1, N2 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu đón trả hoa tiêu Lý Nhơn trên tuyến luồng Soài Rạp

Hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại lô 04-2 Thềm lục địa Việt Nam

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng trạm phân phối xi măng Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa