Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016.

TVH – TG – 08 – 2016

Vùng biển:            Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:            Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Tên báo hiệu:       “1”, “2”, “3”, “4″, “6”, “7”, “10”, “11”, “12”.

Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 09°28’00”7 N 106°30’08”2 E 09°27’57”0 N 106°30’14”6 E
“2” 09°27’53”5 N 106°30’13”1 E 09°27’49”9 N 106°30’19”6 E
“3” 09°27’20”1 N 106°28’53”3 E 09°27’16”4 N 106°28’59”8 E
“4” 09°27’32”7 N 106°29’33”3 E 09°27’29”1 N 106°29’39”7 E
“6” 09°27’11”1 N 106°28’50”2 E 09°27’07”4 N 106°28’56”7 E
“7” 09°27’05”6 N 106°26’06”6 E 09°27’02”0 N 106°26’13”0 E
“10” 09°27’00”5 N 106°25’54”6 E 09°26’56”8 N 106°26’01”0 E
“11” 09°27’44”8 N 106°24’43”1 E 09°27’41”1 N 106°24’49”5 E
“12” 09°27’34”1 N 106°24’43”6 E 09°27’30”4 N 106°24’50”1 E

Căn cứ báo cáo hoàn thành công tác điều chỉnh hệ thống BHHH luồng hàng hải Định An – Cần Thơ  theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ tại các văn bản số 335/CTBĐATHHTNB, ngày 26/3/2016, văn bản số 344/CTBĐATHHTNB, ngày 31/3/2016, văn bản số 348/CTBĐATHHTNB, ngày 01/4/2016, văn bản số 353/CTBĐATHHTNB, ngày 02/4/2016, văn bản số 356/CTBĐATHHTNB, ngày 03/4/2016, văn bản số 359/CTBĐATHHTNB, ngày 04/4/2016, văn bản số 362/CTBĐATHHTNB, ngày 05/4/2016; các báo cáo tọa độ của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam số 300/BCP-XNKSHHMN, ngày 04/4/2016, số 313/BCP-XNKSHHMN, ngày 04/4/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1- Điều chỉnh các phao BHHH luồng hàng hải Định An – Cần Thơ về vị trí trên tuyến luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2016, tọa độ theo bảng sau:

- Tọa độ địa lý:

Số hiệu phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“1” 09°27’58”4 N 106°30’12”4 E 09°27’54”7 N 106°30’18”9 E
“2” 09°27’51”8 N 106°30’16”2 E 09°27’48”2 N 106°30’22”7 E
“3” 09°27’34”6 N 106°29’33”1 E 09°27’31”0 N 106°29’39”5 E
“4” 09°27’21”3 N 106°29’29”2 E 09°27’17”6 N 106°29’35”7 E
“6” Không thay đổi
“7” 09°27’01”6 N 106°26’02”0 E 09°26’58”0 N 106°26’08”4 E
“10” 09°26’53”9 N 106°25’42”1 E 09°26’50”2 N 106°25’48”5 E
“11” 09°27’59”3 N 106°24’38”8 E 09°27’55”6 N 106°24’45”2 E
“12” 09°27’38”4 N 106°24’52”0 E 09°27’34”7 N 106°24’58”4 E

2- Thay đổi đặc tính hoạt động các phao BHHH sau:

2.1. Chuyển tác dụng phao báo hiệu hàng hải số “4” từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao chuyển hướng luồng sang phải, đặc tính nhận biết thay đổi như sau:

- Màu sắc thân phao: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu.

- Số hiệu: số “4” màu trắng trên nền xanh.

- Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10 giây.

2.2. Chuyển tác dụng phao báo hiệu hàng hải số “6” từ  phao chuyển hướng luồng sang phải thành phao báo hiệu phía trái luồng, đặc tính nhận biết thay đổi như sau:

- Màu sắc thân phao: Toàn thân màu đỏ.

- Số hiệu: số “12” màu trắng trên nền đỏ.

- Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 03 giây.

2.3. Chuyển tác dụng phao báo hiệu hàng hải số “12” từ phao chuyển hướng luồng sang phải thành phao báo hiệu phía trái luồng, đặc tính nhận biết thay đổi như sau:

- Màu sắc thân phao: Toàn thân màu đỏ.

- Số hiệu: số “6” màu trắng trên nền đỏ.

- Đặc tính ánh sáng: ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 03 giây.

Ghi chú: Các đặc tính khác của các phao báo hiệu hàng hải được thông báo ở trên không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI:

Tàu thuyền ra, vào luồng Định An – Cần Thơ lưu ý các thay đổi trên, hành trình theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước neo đậu tàu bến phao neo BP2, BP3, BP8, BP9, BP11 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật khảo sát rà quét Container bị thất lạc do tàu Alica bị sự cố tại khu vực cảng Tân Cảng Hiệp Phước trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực thi công Công trình hoạt động của tàu khoan Deepsea Metro I tại khu vực giếng khoan VGP-130-TD-1X

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT)- Khu Cảng Gò Dầu B