Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải 11, 13, 15 phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải 11, 13, 15 phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

HCM – 18-2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tên báo hiệu: 11, 13, 15

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11

10 o 17’22”5 N 106 o 54’37”0 E 10 o 17’18”8 N 106 o 54’43”5 E

13

10 o 18’09”1 N 106 o 53’56”5 E 10 o 18’05”4 N 106 o 54’03”0 E

15

10 o 18’55”7 N 106 o 53’15”8 E 10 o 18’52”0 N 106 o 53’22”3 E

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “11”, “13”, “15” được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

11

10 o 17’18”5 N 106 o 54’34”3 E 10 o 17’14”8 N 106 o 54’40”8 E

13

10 o 18’05”9 N 106 o 53’52”9 E 10 o 18’02”2 N 106 o 53’59”4 E

15

10 o 18’53”1 N 106 o 53’11”7 E 10 o 18’49”4 N 106 o 53’18”2 E

Các đặc tính khác của phao 11, 13, 15 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Soài Rạp – Hiệp Phước đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công lắp đặt giàn khoan Thiên Ưng thuộc dự án BK – TNG

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn từ phao số “0” đến phao số “16”

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp