Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải

ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 41 – 2013

Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:            Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:       Phao ký hiệu “GR”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“GR”

10o24’07”8 N

107o01’51”5 E

10o24’04”1 N

107o01’58”0 E

 

Căn cứ Quyết định số: 912/QĐ-CHHVN Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nâng cấp phao “0” đầu luồng và phao phân luồng “GR” luồng Vũng Tàu – Thị Vải của Cục Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 132/CTTCCGHHMN-KHVT ngày 25/12/2013 của Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam V/v báo cáo tiến độ thi công thả phao “0” và “GR” luồng Vũng Tàu – Thị Vải và Báo cáo tọa độ số 639/BCP-XNKSHHMN ngày 15/7/2013 và Báo cáo tọa độ số 1208/BCP-XNKSHHMN ngày 25/12/2013 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “GR” như sau:

1- Tọa độ địa lý:

Tên phao

VN-2000

WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“GR”

10o23’40”6 N

107o02’03”1 E

10o23’36”9 N

107o02’09”6 E

2- Đặc tính nhận biết:

– Đường kính thân phao:                    05 m

– Chiều cao tâm sáng:               6,6m tính đến mặt nước.

– Tầm nhìn địa lý và tầm hiệu lực ánh sáng khoảng 04 đến 06 hải lý.

Các đặc tính khác của các báo hiệu hàng hải trên không thay đổi./.Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về độ sâu khu nước trước bến 30.000DWT – Cảng Gò Dầu B

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.