Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải P1, P2 phục vụ thi công xây dựng Cầu Sài Gòn 2 trên luồng

Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 12-2013

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: P1, P2

Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

P1

106°43’33”4 E

10°47’55”2 N

106°43’39”8 E

10°47’51”5 N

P2

106°43’31”3 E

10°47’55”2 N

106°43’37”7 E

10°47’51”5 N

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải P1, P2 được dịch chuyển đến vị trí mới, tọa độ trong bảng sau:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

P1

106°43’33”5 E

10°47’55”2 N

106°43’39”8 E

10°47’51”5 N

P2

106°43’30”9 E

10°47’55”1 N

106°43’37”3 E

10°47’51”4 N

Các đặc tính khác của phao P1, P2 không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để bảo đảm an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Thương Cảng Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

Về khu vực thi công Công trình: Kéo phao CALM từ cảng Visal – Vũng Tàu đến lô 05.1a

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.