Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu

         TVH – TG – 05 – 2016

          Vùng biển:  Tỉnh Trà Vinh.

          Tên luồng:    Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “4”.

          Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “4” 09°32’28,2” N 106°33’02,5” E 09°32’24,6” N 106°33’09,0” E

Căn cứ báo cáo số 113/CTBĐATHHTNB-KT ngày 07/3/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc tầm hiệu lực ánh sáng của phao hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, chi tiết như sau:

  1. Đặc điểm nhận biết:

- Đường kính:                   Ø2,4m;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 HL

Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải số “4” không thay đổi.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động lắp đặt thiết bị ngầm tại khu vực mỏ Lan Đỏ – Lan Tây, lô 06.1

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải An Thới

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Về toạ độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển