Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu vùng nước

cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

KHA-05-2013

Vùng biển: Khánh Hòa

Tên báo hiệu: Phao BHHH số “4” và “5”

Căn cứ Công văn số 167/13/VPT-CV-KT ngày 09/04/2012 của Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong về việc công bố thông báo hàng hải điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu khu nước trước cầu cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 74/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/6/2012 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thiết lập mới phao báo hiệu vùng nước cảng Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo Phao báo hiệu hàng hải số “4” và “5 đã được điều chỉnh tới vị trí mới, chi tiết như sau:

1. Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ Tọa độ VN-2000

Hệ Tọa độ WGS-84

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

4

109o18’28”8E

12o30’03”4N

109o18’35”2E

12o29’59”7N

5

109o17’52”8E

12o29’50”9N

109o17’59”4E

12o29’46”2N

2. Các đặc tính khác của các báo hiệu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại vịnh Xuân Đài thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “8”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc va chạm giữa sà lan chở Container và tàu THANH HẢI 18 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “KĐN-01”, “KĐN-02”, “KĐN-03”, “KĐN-04” cho đường ống dẫn khí vượt sông qua luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu và luồng hàng hải Soài Rạp